november 18, 2015

Whitepaper voor basisonderwijs: profileren in 7 stappen

Merkdenken is nodig in het basisonderwijs

Een succesvolle school met een stabiel of, nog liever, groeiend leerlingaantal, een gemotiveerd team van leerkrachten en betrokken ouders. Dat is de wens van elke schooldirecteur en van elk schoolbestuur. Het is best een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen in deze tijd van krimp en bezuinigingen, maar het kan wél.

In de whitepaper ‘Merkdenken en keuzebeinvloeding in het basisonderwijs; profileren in 7 stappen’ willen we aantonen dat merkdenken essentieel is voor het basisonderwijs.

U kunt hoofdstuk 1 van de whitepaper hier downloaden. Wilt u de gehele, 13 pagina tellende, whitepaper ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@sterkschoolmerk.nl met uw eigen naam en de naam van uw organisatie.

Sterkschoolmerk_whitepaper_website
Inspiratie
Share: / / /