sterkschoolmerk_1200x450

STERK SCHOOLMERK

 

Merkdenken en keuzebeïnvloeding in het basisonderwijs
Als directeur van een basisschool, – scholen of scholengroepen doet u er goed aan uw school of scholen te profileren. Zowel voor de relatie met interne doelgroepen (medewerkers, ouders, leerlingen) als voor de externe doelgroepen (ouders van potentiële leerlingen, omwonenden, gemeenten, culturele instellingen). Heldere profilering en consistente communicatie geven duidelijkheid. Daar houden mensen van. En u kunt hiermee hun schoolkeuze beïnvloeden. Dit levert uw school, en de leerlingen, veel goeds op.

sterkschoolmerk_01

Wat levert het op?

In de afbeelding hiernaast leggen we uit wat de kenmerken zijn van een sterk schoolmerk, wat dit betekent voor het team, ouders en voor de omgeving, en wat dit uiteindelijk oplevert voor de school.

We komen graag vrijblijvend bij u langs om ons 7-stappenplan toe te lichten.
Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

 

Onze werkwijze

Wanneer we voor uw school of scholen aan de slag gaan met ‘Merkdenken en keuzebeïnvloeding in het basisonderwijs’ doorlopen we 7 stappen:

  1. Uitdagingen in beeld
  2. Onderzoek en analyse
  3. Pijlers
  4. Merkstrategie
  5. Communicatieplan
  6. Concept
  7. Realisatie.

Onze drijfveren

Bij Sterk Schoolmerk willen we scholen helpen succesvol te zijn en ouders helpen bij het maken van de beste schoolkeuze voor hun kind(eren). We vinden dit nodig omdat we willen dat kinderen gelukkig zijn. De juiste basisschool is hiervoor van groot belang. Tijdens de basisschooltijd, maar ook in hun latere leven. Kinderen zijn de toekomst. Daar zetten we ons heel graag voor in.

sterkschoolmerk_03
Sterkschoolmerk_whitepaper_website

Whitepaper

We hebben een whitepaper gemaakt over merkdenken en keuzebeïnvloeding in het basisonderwijs. Dit geeft u een goed beeld van wat het nu inhoudt, zo’n profileringstraject. U vindt de whitepaper hier.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking
We willen u graag vertellen wat we voor uw basisschool, -scholen of scholengroep kunnen betekenen. Neemt u voor meer informatie en advies contact op met Ellen Salverda, 06-22758389, info@sterkschoolmerk.nl.

Specialist in onderwijscommunicatie en publiciteit
Ellen Salverda is een ervaren communicatiestrateeg en auteur van het boek ‘Scoren met free publicity’. Ze heeft al diverse scholen met succes geadviseerd over en begeleid bij profileringstrajecten en bij de uitvoering hiervan. Ellen is specialist in onderwijscommunicatie en publiciteit en kan worden ingezet voor advies- en verbetertrajecten, workshops en presentaties.

Wat zeggen anderen over Sterk Schoolmerk

‘Er zijn altijd successen’
‘De onderwijsinspectie heeft onze school vorig jaar als zeer zwak beoordeeld. Dit gebeurde in hetzelfde jaar dat de andere school in de wijk ‘excellent’ werd. Het stempel ‘zwak’ heeft ons intern een flinke dreun gegeven. Sterk Schoolmerk overtuigde ons ervan dat er altijd successen zijn. Ook als de school zwak is. Het is belangrijk die successen te delen. Ten eerste omdat dit het team bewust maakt van de positieve gebeurtenissen. Zij worden hierdoor weer trots op hun school en op zichzelf. Door dit uit te stralen beïnvloeden zij vervolgens de leerlingen en hun ouders. Zij geven dit weer door aan hun omgeving. Door successen te delen via de sociale media, de wijkkrant, persberichten, de nieuwsbrief en de website, word je als school veel aantrekkelijker voor oriënterende ouders. Dit leverde ons uiteindelijk een positief imago en meer aanmeldingen op. We hebben heel veel gehad aan dat advies en de begeleiding.’

‘Een marktscan geeft inzicht’
‘Een marktscan van de wijken in onze gemeente heeft ons veel inzichten opgeleverd. Hierdoor werd voor een aantal scholen duidelijk dat in hun naaste omgeving nauwelijks groeipotentie was en dat werving in naastgelegen wijken of regio’s in wijken noodzakelijk was. Zij hebben hierdoor hun voedingsgebied kunnen uitbreiden. Voor een school bleek de drukke straat een enorm obstakel om kinderen uit een naastgelegen wijk te werven. De structurele inzet van klaar-overs bleek een gouden zet.’

Uit onze eigen praktijk
Een mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk: een scholengroep wilde de communicatie van de gehele scholengroep professionaliseren en het marktaandeel vergroten. Wij bezochten alle scholen en spraken met de directeur en een leerkracht. Meer dan de helft van de schooldirecteuren had een groeiambitie voor de school. Echter, kijkend naar de demografische gegevens was een groeiambitie helemaal niet reëel. Het leerlingaantal stabiel houden, zou al een hele prestatie zijn, zeker met de uitstroom van grote groepen acht. Groei is voor deze scholen alleen mogelijk, wanneer zij fuseren of samenwerken met een andere school. Kortom: het stellen van realistische doelstellingen op basis van feiten is heel belangrijk.

‘We wilden diversiteit’
‘Als scholengroep willen we diversiteit en keuzemogelijkheden bieden aan ouders en hun kinderen. Sterk Schoolmerk heeft ons geadviseerd over wat onze scholen en/of hun omgeving typeert en heeft dat vervolgens uitvergroot. Bijvoorbeeld: onze basisschool in het stadscentrum kreeg speerpunt ‘cultureel’, een buurtschool kreeg het label ‘gezond’ en een school aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving met slootjes profileerden we als ‘avontuurlijk’. De leerkrachten voeren dit uiteraard ook volledig door in het onderwijs. Dat is een voorwaarde. Je moet je profiel niet alleen uitdragen, je moet het daadwerkelijk zíjn. Door onze scholen een duidelijk profiel te geven, is het voor ouders heel duidelijk voor wat voor school zij kiezen. Bovendien onderscheidt het onze groep heel duidelijk van de basisscholen van het andere bestuur in onze gemeente. Naast diversiteit vonden we de eenheid en saamhorigheid ook belangrijke aspecten van onze scholengroep: het familiegevoel. Dit heeft Sterk Schoolmerk gerealiseerd door alle middelen in eenzelfde stramien te ontwerpen. De websites en brochures hebben precies hetzelfde ontwerp, maar zijn voorzien van de eigen huisstijl, foto’s en teksten van de betreffende school. Eigenheid binnen de eenheid.’

‘Onze school als ontmoetingsplek’
‘Drie jaar geleden hebben we een prachtige nieuwe school laten bouwen voor honderd leerlingen. We hadden destijds tachtig leerlingen en rekenden op groei. Helaas bleef die uit. Op advies van Sterk Schoolmerk hebben we besloten om onze school te profileren als ontmoetingsplek voor alle kinderen uit de omliggende kleine dorpen. Dit hebben we doorgetrokken naar de buitenschoolse opvang, waar allerlei culturele en sportieve naschoolse activiteiten plaatsvinden. Waarom op een piepkleine dorpsschool zitten als je op onze school heel veel leeftijdsgenoten kunt ontmoeten? De profilering als ontmoetingsplek spreekt ouders heel erg aan en voor de kinderen is het heel leuk en goed. We merken sowieso dat het ouders aanspreekt als je als school een duidelijk profiel hebt. Ze krijgen daardoor een goed beeld van wat wij hen bieden.’