Samenwerkings verband De Westfriese Knoop

Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. In West-Friesland is dit Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit samenwerkingsverband zijn 15 schoolbesturen en 90 scholen uit die regio vertegenwoordigd.

De_Westfriese_Knoop_logo
De_Westfriese_Knoop

Samenwerkingverband De Westfriese Knoop deed al veel (goeds) op het gebied van communicatie. Het passend onderwijs was nieuw en het was nodig dat zij zichzelf en hun diensten goed zichtbaar maakten. Een jaar nadat de wet op passend onderwijs was ingevoerd, en De Westfriese Knoop zo’n twee jaar bestond, was er tijd voor een kwaliteitscheck door Salverda Communicatie. Wij namen vervolgens alle communicatiemiddelen en activiteiten onder de loep en deden een advies hoe het (nog) beter kon. Dat advies is nu de basis van het communicatiebeleid en de communicatieplanning van het samenwerkingsverband.