proloog_wordwiejebent1

Proloog

Openbaar basisonderwijs Leeuwarden e.o.

Proloog heeft 23 openbare basisscholen in de gemeente Leeuwarden. De scholengroep heeft scholen die regulier onderwijs geven, maar ook met onderwijsconcepten als Montessori, Jenaplan, Dalton en Reggio Emilia.

Al jaren verzorgt Salverda Communicatie de (marketing)communicatie voor Proloog en de scholen. Zowel op advies- als uitvoeringsniveau. Op deze pagina vindt u een aantal beelden van opdrachten die we voor deze openbare basisonderwijsgroep hebben gedaan.

Campagnes

Vraag
Openbare basisscholengroep Proloog wilde het marktaandeel van het openbaar onderwijs in de gemeente Leeuwarden vergroten. Meer leerlingen dus. Salverda Communicatie werd gevraagd hiervoor een advies te doen.

Opdracht
Salverda Communicatie adviseerde, maakte het communicatieplan en voert deze uit.

Middelen
We bedachten de campagne ‘Word wie je bent!’. De achterliggende gedacht is dat alle kinderen anders zijn en over talenten beschikken. Om deze individuen te laten bloeien, is het nodig dat zij en hun talenten worden gezien en gestimuleerd. Op een Proloogschool gebeurt dat. Daar werken kundige leraren die elk kind aandacht geven, die luisteren en observeren. Zij worden hierbij ondersteund door moderne leermiddelen, door collega’s en door de centrale voorzieningen die Proloog biedt. Elk kind krijgt hierdoor de basis voor een goede start. Zij worden daadwerkelijk wie zij zijn.

De campagne ‘Word wie je bent!’ bevat(te):

  • 4 Televisiecommercials
  • 4 Advertenties
  • Evenement Het Grootste Schoolplein van Nederland
  • 18 Schoolfilms
campagne_wordwiejebent
Proloog website
Obs_Trianova_logo
Drukwerk
logo Potmarge FC

Huisstijlen

Voor diverse Proloogscholen ontwikkelde Salverda Communicatie een nieuwe huisstijl.

Open dagen

Elk jaar houdt Proloog Open dag in ‘De Week van het openbaar onderwijs’. Ouders van peuters kunnen dan een Proloogschool binnenstappen voor een rondleiding, informatie en om sfeer te proeven. Dit kan overigens het hele jaar door, maar tijdens de Open dag of Open week is er net even een feestelijker tintje. Salverda Communicatie verzorgt sinds enkele jaren de promotie van deze Open dagen en -weken. We hebben het campagneconcept ontwikkeld en deze doorgevoerd in middelen als busreclame, een mailing, rondwegborden en een radiocommercial. Ook schreven we de teksten voor het persbericht (incl verzenden), website en informatie aan ouders.

proloog_opendag
proloog_opendag1
Proloog_GrootsteSchoolpleinVanNL
potmarge_huisstijl

Diversen

Salverda Communicatie ontwikkelt tal van middelen voor de Proloogscholen: schoolgidsen, nieuwsbrieven, advertenties, brochures, gevelbelettering, kerstkaarten, kranten, enzovoort. Ook organiseerden we diverse evenementen, waaronder ‘Het grootste schoolplein van Nederland’. Hierbij een aantal voorbeelden ervan.