Personeelsned

PersoneelsNed verzorgt detachering, reintegratie, outplacement en uitzenden. Zowel bedrijven als werkzoekenden kunnen bij hen terecht. Het bedrijf heeft kantoren in Sneek, Leeuwarden en Heerenveen.

Salverda Communicatie maakte diverse mailings en een animatiefilm voor Personeelsned. Ook pasten we het logo iets aan. We schreven bovendien een communicatieadvies en we ontwikkelden het concept ‘Ware redders in nood’. Deze tekst geeft aan dat PersoneelsNed snel kan handelen doordat het flexibel is en over een gevuld bestand van uitzendkrachten beschikt, die snel ter plaatse kunnen zijn. Door elke keer een creatieve, opvallende mailing te realiseren, zijn we ervan overtuigd de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten, net als het aantal opdrachten.

Middelen

  • Mailings
  • Animatiefilm
personeelsned logo
personeelsned_reintegratie
personeelsned_uwredderinnood
personeelsned_uwredderinnood1
personeelsned_outplacement