februari 9, 2015

Architectenbureau KAW

Interview uit het boek ‘Scoren met free publicity’, 2013
’We zoeken altijd de blauwe oceaan op’
KAWDe wereld van de bouw mag dan ingrijpend zijn veranderd, Architectenbureau KAW grijpt iedere kans die zich voordoet. Door nationaal en internationaal bij te dragen aan het maatschappelijk debat profileert KAW zich bij een breed publiek. En dat levert het nodige op.

 

Publicitair behaalt KAW regelmatig successen met prikkelende statements die mensen laten nadenken over actuele vraagstukken. Deze statements vinden hun weg naar vakbladen, maar ook naar de opiniepagina’s van dagbladen. ‘We willen het debat aangaan om vraagstukken die er leven op de kaart te krijgen. Bijvoorbeeld hoe je een stad beter kunt organiseren, of hoe het leven van mensen in een wijk kunt verbeteren’, vertelt adviseur marketing en communicatie Daphne Glazenburg. Deze insteek is geen modegril, maar het DNA van het bureau. ‘KAW is opgericht in de jaren zeventig en heeft altijd al een bredere rol gespeeld als architectenbureau. Deze ontstaansgeschiedenis voel je nog steeds. Het verhaal speelt een belangrijke rol in onze communicatie, want alleen dan komt de boodschap over.’

 

Veranderende rol
Ook KAW merkt dat het speelveld ingrijpend is veranderd, maar van paniekvoetbal is geen sprake. Het bureau vertrouwt op zijn eigen kracht. ‘Door de crisis moeten we wel nadenken over onze veranderende rol. We moeten nieuwe motoren vinden om onze activiteiten te financieren. De markt is veel kleiner geworden en daardoor moeten we nadenken over de meerwaarde die wij bieden buiten het traditionele vlak’, zegt partner en directielid Suzan Wierenga. KAW doet dit door onderscheidend te zijn, de huidige realiteit te omarmen en door nieuwe markten te verkennen. ‘Wij zoeken altijd de blauwe oceaan op en schrijven alleen in op opdrachten als we onderscheidend zijn.’ De ‘blauwe oceaan’ is hierbij een metafoor voor het zoeken naar nieuwe markten en het bewerken daarvan. De tegenhanger is de oceaan die rood kleurt vanwege haaien, oftewel de concurrentie. Daar kun je als bedrijf maar beter verre van blijven.’

 

Over de grenzen
Het hoofdkantoor van KAW staat in Groningen en daarnaast zijn er vestigingen in Rotterdam, Eindhoven en Barcelona. Een van de middelen om over de landsgrenzen heen publiciteit te genereren, is het organiseren van congressen of directiebijeenkomsten, vertelt Wierenga. ‘In Nederland zijn we een autoriteit, maar dat zijn we in het buitenland nog niet. We moeten dus aansluiten op de vraagstukken die in het desbetreffende land spelen en draagvlak creëren. We betrekken daarom lokale partners en nodigen interessante sprekers uit zodat we van elkaar leren.’

En succesvol opdrachten binnenhalen? ‘Persoonlijke contacten en vertrouwen zijn heel belangrijk. Aanbevelingen door ambassadeurs zijn daarom erg waardevol. Uit bestaande opdrachten nieuwe klussen halen, werkt het best’, besluit Wierenga.

 

Tips van KAW

  • Laat het verhaal, de bestaansreden van je bedrijf, een rol spelen in je communicatie.
  • Houd vast aan je normen en waarden.
  • Zoek nieuwe mogelijkheden en ga minder de concurrentie aan.
  • Zorg voor meerwaarde.
  • Koester je ambassadeurs.

 

In september 2013 verscheen het boek ‘Scoren met free publicity’ dat Ellen Salverda en Engelien Reitsma samen schreven. Een boek dat nog altijd actueel is. Omdat de interviews in het boek zo inspirerend zijn, hebben we besloten deze met regelmaat op deze pagina te plaatsen. Wilt u het boek bestellen, dan kan dat uiteraard. Onder andere via Bol.com en Managementboek.nl.

Interviews
Share: / / /